EU ja Suomi3

Euroopan unioni ja Suomen kolmas tasavalta on tekeillä oleva kirja, jonka pontimena on se seikka, että EU:sta puhutaan Suomessa paljon, mutta ei tarpeeksi paljon eikä usein myöskään oikealla tavalla. Kun seuraa suomalaista mediaa näyttää nimittäin siltä, että suomalainen politiikka tapahtuu Suomessa ja EU taas sijaitsee jossain muualla, esimerkiksi Helsingin Sanomissa ulkomaansivuilla ja ajoittain taloussivuilla, koska erillisiä EU-sivuja ei ole. Kriisiaikoja lukuun ottamatta EU-politiikka ei myöskään saa läheskään yhtä laajaa palstatilaa tai lähetysaikaa kuin kotimaan politiikka. Tosiasiassa Suomen poliittinen kenttä kuitenkin muuttui ratkaisevasti, kun maastamme tuli vuonna 1995 EU:n jäsenvaltio. Tämän muutoksen myötä Suomi siirtyi toisen maailmansodan jälkeisestä toisesta tasavallasta kolmanteen. Tässä kolmannessa tasavallassa se ei enää ole Neuvostoliiton naapurissa länteen katsova itäisen imperiumin liittoutumaton reunavaltio vaan tosiasiallisesti osa länttä: EU:n jäsenvaltio. Tämä kirja kuvaa sitä uutta hallitsemistapaa ja niitä uusia politiikan, hallinnon, talouden ja ideologian reunaehtoja, jotka luonnehtivat kolmatta tasavaltaa ja sulkevat siltä joitain aikaisemmin avoinna olleita polkuja mutta myös avaavat uusia. Kuvauksen kohteena on niin EU-myönteinen poliittinen ja hallinnollinen eliitti kuin unioniin kriittisesti suhtautuva kansalaiskeskustelu.