About Me

Dr. Risto Heiskala is Professor of Sociology at Tampere University, Finland. He currently works on two books, one with the working title Holistic Social Science and Pacification of Existence, and another Semiotic Sociology (forthcoming by Palgrave in 2021). His previous publications include books Policy Design in the European Union. An Empire of Shopkeepers in the Making? (Palgrave 2018; with Jari Aro); Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies (Edward Elgar, 2007; with Timo Hämäläinen); and Society as Semiosis. Neostructuralist Theory of Culture and Society (Peter Lang 2003) as well as a great number of journal articles and book chapters.

VTT Risto Heiskala on sosiologian professori Tampereen yliopistossa. Hänellä on parhaillaan tekeillä kaksi suomenkielistä kirjaa, joiden otsikot ovat ABC-kirja (ilmestyy Gaudeamukselta vuonna 2021) sekä Euroopan unioni ja Suomen kolmas tasavalta. Aikaisemmin hän on julkaissut suomenkieliset teokset Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky (2004, Timo Hämäläisen kanssa); Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionististista synteesiä yhteiskuntateoriassa (2000); Kohti keinotekoista yhteiskuntaa (1996); Onko Amerikka totuus Euroopasta? (1992) sekä Vapauden ja välttämättömyyden valtakunnat. Emansipaatio ja ekonomiakritiikki (1986). Lisäksi julkaisuluettelosta löytyy useita toimitettuja teoksia sekä artikkeleita ja kirjan lukuja.

ABC-kirja

Mikael Agricola julkaisi ABC-kirjansa vuonna 1543. Se oli ensimmäinen suomenkielinen kirja ja siksi mittaamattoman arvokas. Kun vuonna 2021 julkaisen samannimisen kirjan, en pyri kilpasille hänen kanssaan vaan pikemminkin jatkamaan kansansivistyksellistä perinnettä, jonka Agricola aloitti.

Julkaisen alla ennakkotietona kolme hakusanaa. Koska kirjasta ei ole tarkoitettu vain opiksi ja ojennukseksi vaan ennen muuta viihdykkeeksi ja seuralliseksi keskusteluksi lukijan kanssa, ilahdun suuresti, jos joku lukija vaivautuu kommentoimaan tekstiä ja lähettää minulle viestin sähköpostiosoitteeseen risto(at)ristoheiskala.com

Tervetulleita ovat niin myönteiset kuin kriittiset kommentit sekä mahdollisten asiavirheiden korjaukset. Koska kirjaa ei vielä ole painettu eikä edes kirjoitettu loppuun, kommenteilla on aito mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen.

EU ja Suomi3

Euroopan unioni ja Suomen kolmas tasavalta on tekeillä oleva kirja, jonka pontimena on se seikka, että EU:sta puhutaan Suomessa paljon, mutta ei tarpeeksi paljon eikä usein myöskään oikealla tavalla. Kun seuraa suomalaista mediaa näyttää nimittäin siltä, että suomalainen politiikka tapahtuu Suomessa ja EU taas sijaitsee jossain muualla, esimerkiksi Helsingin Sanomissa ulkomaansivuilla ja ajoittain taloussivuilla, koska erillisiä EU-sivuja ei ole. Kriisiaikoja lukuun ottamatta EU-politiikka ei myöskään saa läheskään yhtä laajaa palstatilaa tai lähetysaikaa kuin kotimaan politiikka. Tosiasiassa Suomen poliittinen kenttä kuitenkin muuttui ratkaisevasti, kun maastamme tuli vuonna 1995 EU:n jäsenvaltio. Tämän muutoksen myötä Suomi siirtyi toisen maailmansodan jälkeisestä toisesta tasavallasta kolmanteen. Tässä kolmannessa tasavallassa se ei enää ole Neuvostoliiton naapurissa länteen katsova itäisen imperiumin liittoutumaton reunavaltio vaan tosiasiallisesti osa länttä: EU:n jäsenvaltio. Tämä kirja kuvaa sitä uutta hallitsemistapaa ja niitä uusia politiikan, hallinnon, talouden ja ideologian reunaehtoja, jotka luonnehtivat kolmatta tasavaltaa ja sulkevat siltä joitain aikaisemmin avoinna olleita polkuja mutta myös avaavat uusia. Kuvauksen kohteena on niin EU-myönteinen poliittinen ja hallinnollinen eliitti kuin unioniin kriittisesti suhtautuva kansalaiskeskustelu.

HoPE

Holistic social science and pacification of existence (HoPE) is a book project with two interrelated tasks. The first task is to create a program for a genuinely interdisciplinary social science able to go over the disciplinary borders of the “basic” social sciences of economics, sociology and political science but also the border between the “two cultures” of arts and humanities, on the one hand, and the “hard” STEM sciences (science, technology, engineering and mathematics), on the other hand. The second task is to combine to this holistic social science (the Ho part in the acronym) an ambitious ethical-political program for “pacification of existence” (the PE part). In the tradition of critical theory, the first task was outlined by Max Horkheimer and the second one by Herbert Marcuse. To bring their dreams to this century, however, it is necessary to draw from versatile new sources such as Michael Mann’s neoweberian historical sociology in the Ho part and, in the PE part, many approaches to environmental, social and personal security such as “sustainable development”, the “capability approach” and reinterpretations of classical liberalism by John Rawls and others.

SESO

SEMIOTIC SOCIOLOGY (SESO) is a book plan based on the following consideration. The cultural current that at the turn of the 19th century gave birth to the three basic modern social sciences of economics, political science and sociology that all study ‘us’ in the deluge called ‘modernity’ and to anthropology that studies ‘them’ in the wake of colonialism, the other side of the coin called ‘modernity’, somehow managed to bypass semiotics. This is a weird thing because one would imagine that in an era that many have for a good reason called the ‘time of communication’ or the ‘time of the sign’ there would be great demand for a discipline studying the general patterns of signification. In some sense, this general discipline did emerge because the time gave birth to a great deal of semiotic conceptions, including the Saussurean tradition of semiology and the Peircean tradition of semiotics. Yet semiotics has always been flooded with too many conceptions that have too often been thought to be contradictory, as is often said about the relationship between the structuralist and the pragmaticist tradition. The discipline, therefore, has not managed to be consolidated but has been left into the state of hesitation and anomie. This book is an attempt to construct a synthetic conception covering the pragmaticist and the structuralist tradition and extending within social theory to the fields of phenomenological sociology and action theory as well.